Petitie tegen wegbezuinigen K09

Groningen (1 juni) – De Kunstraad Groningen presenteerde op 3 april jongstleden haar advies over de cultuurnota van de Gemeente Groningen voor de komende vier jaar. In de sector Beeldende Kunst lijkt niet heel veel te veranderen, op één ding na: de Kunstraad adviseert ‘Kunstruimte 09’ niet meer financieel te ondersteunen. Hoewel zij K09 beschouwt als ‘onderscheidend in het Groningse aanbod’, en de afzonderlijke presentaties als ‘artistiek-inhoudelijk van goede kwaliteit’  is zij niettemin van mening dat voor de komende vier jaar geen  ondersteunende subsidie moet worden toegekend omdat  ‘het gevoerde en het voorgenomen publieks- en marketingbeleid onvoldoende aanknopingspunten biedt om te verwachten dat K09 voor een meerjarige subsidie benodigde publieke draagvlak voor haar activiteiten zal weten te verbreden’.

De Kunstraad zou moeten weten dat de situatie voor wat betreft hedendaagse beeldende kunst in Groningen al jaren zorgelijk is. Voor een stad met bijna tweehonderdduizend inwoners, met een universiteit en twee kunstacademies, die voor zichzelf bovendien een culturele centrumfunctie in het Noorden zien weggelegd, is het galeriebestel  in Groningen uiterst schraal te noemen. De afgelopen tien jaar is het aantal kwalitatief goede galerieën per saldo verder afgenomen en van een rijk geschakeerd aanbod is al lange tijd geen sprake meer. Reden temeer om die galerieën die het, met of zonder subsidie, hebben volgehouden te ontzien en bij noodzakelijke bezuinigingen ook andere criteria dan alleen bezoekersaantallen te hanteren. Via www.kunstruimte09.nl bestaat de mogelijkheid een petitie te ondertekenen, gericht tegen het advies van de Kunstraad Groningen. (bron: www.kunstforumnoord.nl)

Over Eric Bos

Eric Bos Eric Bos (Den Haag - 1942) is beeldend kunstenaar,schrijver, docent en journalist. Schrijft essays, romans en non-fictie. Woont in Groningen.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /srv/users/serverpilot/apps/visualia/public/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Een reactie op Petitie tegen wegbezuinigen K09

7 juni 2012 om 18:49
christiaan Bulesz

Aanjagen; niet bezuinigen…… Zonder stimulatie groeit er niets.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *